OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Elev- og lærlingetjenesten

Elev- og lærlingetjenesten ved skolen består av skolens rådgivere, formidlingskoordinator, oppfølgingstjenesten, helsetjenesten, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), spesialpedagogisk og miljøtjenesten.

Bak fra venstre: Charlotte Vevelstad, Grete Loe, Elisabeth Maarnes, Jorunn N. Oseng, Janne Kristoffersen. Foran fra venstre: Marthe N. Pettersen og Hilde Båtsvik    Som elev eller forelder til elev ved Saltdal videregående skole har du anledning å ta kontakt med skolens elevtjeneste. Elev- og lærlingetjenesten kan bidra med ekstra tilrettelegging faglig i form av ekstra timer med lærer, særskilt tilrettelegging i fag, på prøver mm., tilbud om leksehjelp, strukturhjelp, helsehjelp (fysisk/psykisk), karriereveiledning og oppfølging av hybelboende elever. Du kan også ta kontakt hvis du har behov for noen å snakke med om andre private eller personlige forhold. Vi har samarbeid med øvrig hjelpeapparat ved behov. Alle ansatte har taushetsplikt.

Elev- og lærlingetjenesten ved Saltdal videregående skole består av avdelingsleder Elisabeth Maarnes, formidlingskoordinator Frode Arntzen, rådgiverne Hilde Bådsvik og Janne Kristoffersen, OT v/ Jorunn Oseng, PPT v/ Grete Loe og Kjell Rune Pettersen, miljøleder Charlotte Vevelstad og helsesykepleier Marthe Nyheim Pettersen.