OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste - PPT - skal gi råd og veiledning til skolene om tilpasset opplæring, og hjelpe skolen i forebyggende arbeid for å motvirke at lære- og adferdsvansker får utvikle seg.

Alle som har tilknytning til videregående opplæring kan ta kontakt med PPT og søke hjelp og veiledning – både elever, lærlinger, lærekandidater, foreldre, lærere og faglige ledere.

De pedagogisk-psykologiske rådgiverne i PPT har taushetsplikt. Det som blir sagt, blir ikke delt videre uten at det gis tillatelse til det. Når du er enig om det, samarbeider PPT med familien din, skolen eller andre instanser, for eksempel helse- og sosialetaten, NAV-kontoret og oppfølgingstjenesten.

PPT foretar den sakkyndige vurderingen dersom du ber om spesialundervisning. Hvis du har behov for spesiell tilrettelegging av opplæringen eller tilrettelegging av prøver og eksamener, kan PPT være med å veilede skolene og utarbeide nødvendig dokumentasjon. 

PPT er en del av elevtjenesten ved Saltdal videregående skole.

PPT for videregående opplæring i Nordland