OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Skolens visjon

En skole i forkant

Vår visjon ved Saltdal videregående skole er at vi skal utdanne morgendagens beste fagarbeidere studenter. Skolen skal bidra til å utvikle og gi elevene gode verdier og holdninger, med fokus på livsmestring, bærekraft, demokrati og medborgerskap. Saltdal videregående skole skal satse på forskningsbasert skoleutvikling i tett samarbeid med arbeids – og næringslivet. Vårt mål ved Saltdal videregående skole er at vi skal bidra til at elever fullfører og består med resultater som møter den enkeltes mål.

Saltdal vgs prioriterer 4 strategiske innsatsområder for perioden 2022 - 2024

Tett og tidlig på, IKO-metodikk
Saltdal videregående skole er «tett og tidlig på» elevens læringsutvikling. Vi har tette overganger mellom grunnskolen og videregående, egne tiltakslister for enkeltelever før skolestart som vi følger opp og justerer etter progresjon. Vi har et system med faste sjekkpunkter for oppfølging.

Tilstedeværelse
Elevenes tilstedeværelse sikres gjennom gode rutiner for fraværsoppfølging. Skolens rutiner ved fravær er gjengitt i Kvalitetssystemet.

Godt læringsmiljø
Ved Saltdal vgs har alle ansatte ansvaret for å skape et trygt og godt læringsmiljø for elevene. God klasseledelse skal bidra til et godt læringsmiljø og en god vurderingspraksis. Læringsmiljøet skal være fordomsfritt, inkluderende og trygt.

Skoleutvikling
I samarbeid med regionalt næringsliv skal vi utvikle opplæringen i takt med bransjenes kompetansebehov.

Saltdal vgs skal drive pedagogisk utviklingsarbeid med utgangspunkt i Fagfornyelsen LK21 og relevant forskning.

Verdier
Ved Saltdal videregående skole har vi noen felles verdier og holdninger som skal prege hele skolens virksomhet. Valg tas på grunnlag av dem og beslutninger skal måles mot dem.
Våre verdier er:

• Tett på enkelteleven

• Kvalitet på opplæringen

• Trygghet og trivsel