OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Dysleksivennlig skole

Saltdal videregående skole jobber ut fra prinsippene til Dysleksi Norges dysleksivennllige skoler.

Vi gjør individuelle avtaler med alle elever som har disse vanskene. Avtalene deles med elev, aktuelle lærere og elevenes hjem (dersom eleven er under 18 år)

Tilbud for elever med dysleksi/språkvansker og matematikkvansker:

 • Informasjonsmøte med aktuelle elever.
 • Informasjonsmøte med aktuelle foresatte.
 • Leksekafe 3 timer per uke. Her kan man også få strukturhjelp.
 • Tilrettelegging på prøver (utvidet tid, opplesing av tekst, skriftlig- muntlig prøveform).
 • Digitale hjelpemidler som Ling Dys, Ling Right, smartbok/lydbok, scanneverktøy, CD-ord.
 • Individuelle avtaler ut fra den enkeltes behov. Det skrives individuelle avtaler med elevene.
 • Hjelp til å søke om:
  • Tilrettelegging på eksamen.
  • Fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål (stud spes elever).
  • Fritak for vurdering med karakter i 2.fremmedspråk (stud spes elever).
  • Ekstrastipend hos Lånekassen for elever som skal videre på høyere utdanning (høgskole/universitet).

Tiltak som gjennomføres i året:

Tiltak - dyseleksivennlig skole
NÅR TILTAK ANSVARLIG
Mars Informasjon mellom grunnskole og videregående skole ang elever med behov for tilrettelegging, herunder elever med dysleksi/språkvansker, som har søkt kommende skoleår. Avdelingsleder elevtjenesten
Planleggingsdager før skolestart Gjennomgang av tilretteleggingstiltak for elever med behov, herunder elever med dysleksi/språkvansker, for aktuelle lærere. Avdelingsleder elevtjenesten
August Individuelle avtaler om tilrettelegging for elever med dysleksi/språkvansker Kontaktlærer
August/september Informasjonsmøte med elever med dysleksi/språkvansker. Her får de informasjon om mulige tiltak i skolen. Spesialpedagog
August/september Tilbud om informasjonsmøte med foresatte til elever med dysleksi/språkvansker. Her får de informasjon om mulige tiltak i skolen. Spesialpedagog
September Kartlegging av alle VG1-elevene innen lesing, skriving, regning, engelsk. Tiltak settes inn for elever som skårer lavt. Ass. rektor
Januar Revisjon av individuelle avtaler om tilrettelegging for elever med dysleksi/språkvansker Kontaktlærer
Gjennom skoleåret Individuell oppfølging av aktuelle elever. Spesialpedagog/ Avdelingsleder elevtjenesten