OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Skoleskyss ved utplassering

Elever som er utplassert fra skole til arbeidsliv, enten det gjelder faste dager gjennom hele skoleåret eller til konsentrerte praksisperioder har rett til fri skoleskyss, eventuelt skysstilskudd etter samme retningslinjer som gjelder for reise til/fra skole. Retten gjelder ved utplassering i Nordland Fylke.

  • Det må søkes i god tid før utplasseringen finner sted. Søknader som kommer inn for sent kan bli avvist.
  • Reiseavstand mellom bosted og utplasseringssted må være minimum 4 km en vei for å ha rett til fri skyss.
  • Skolen utsteder reisebevis for buss til eleven for rutestrekningen bosted under utplasseringen – utplasseringsstedet. Rutegående buss eller hurtigbåt skal benyttes.  Det samme gjelder ved utplassering 1 dag i uken. Det gis derfor ingen refusjon for billetter med buss/båt som eleven har betalt for.
  • Hvis rutegående buss/båt ikke kan benyttes på grunn av manglende rutetilbud, må eleven i god tid før utplasseringen søke om skysstilskudd (lov til å benytte egen bil/andre transportmidler) Skjema «søknad om skysstilskudd» skal benyttes.
  • Elever som har fått innvilget skysstilskudd for
  • tog, må legge ut for billettene selv og får refundert utgiftene i etterkant ved å levere originale kvitteringer. Det er alltid rimeligste takst som dekkes, sjekk derfor om det lønner seg med ukeskort/månedskort.
  • bruk av egen bil, får kilometergodtgjørelse etter samme takster som pasientreiser.
  • I tilfeller der utplasseringen er et annet sted enn der man bor til daglig, må eleven i utgangspunktet dekke reisen mellom bosted og bostedet under utplasseringen selv. I spesielle tilfeller kan man søke om skysstilbud for dette.
  • YFF-lærer har ansvar for å orientere elevene og sørge for at de fyller ut og leverer søknad om skysstilskudd i god tid før utplasseringen. YFF-lærer bekrefter med sin underskrift på søknadsskjemaet, at opplysningene som er gitt er riktig.
  • Ekspedisjonen utsteder reisebevis til elever som har krav på fri skyss.

Søknadsskjema skyss ved utplassering